Branné cvičení

15.05.2018 17:32

Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města), rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření, spolupracovat se žáky druhého stupně.

Od školy jsem odcházeli kolem čtvrt na devět. Po cestě jsme dodržovali zásady BESIPu. Při přesunu na určené místo jsme využívali znalosti z přírodovědy. Určovali jsme rostliny, poznávali živočichy žijící na poli, orientovali se podle světových stran a orientačních bodů.

Na určeném stanovišti jsme se nejprve posilnili svačinou. Následovala práce ve smíšených skupinách. Nejprve skupiny na konkrétních příkladech rozpoznávaly mimořádnou událost, tovořily časovou posloupnost a připisovaly čísla tísňových volání. Rozpoznávaly rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén). Společně odpovídaly na zadané otázky. Nejvíce se osvědčila praktická dovednost při přenášení raněného a obvazování různých zranění.

Do školy jsme se vrátili okolo dvanácté hodiny.

—————

Zpět


Kontakt

Marie Rambousková

Brána 149
Líšťany
44001Novinky

Branné cvičení

15.05.2018 17:32
Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém...

—————

Všechny články

—————


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.